Regulamin sklepu

Informacje ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.ladyluna.pl/ ladyluna.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dostarczanych treści cyfrowych, uiszczania przez Klienta opłaty za zakup produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, w tym ograniczeniach tego prawa wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od umowy.

Dane firmy: 

EVERECO TRADE Lucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg, 

tel. 695-200-166, 

NIP 7471694448 

REGON 532406687

W skład Usług wchodzą:
Sklep internetowy pod adresem 

www.pebble.com.pl 
4. Przeglądanie oferty www.pebble.com.pl  , dostęp do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi.
5. Każda osoba korzystająca z www.pebble.com.pl przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Warunkiem korzystania z www.pebble.com.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego.
7. W celu założenia konta pozwalającego na składania zamówień, dokonywanie zakupów w www.pebble.com.pl stałego monitorowania statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie www.pebble.com.pl  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. By się zarejestrować w www.pebble.com.pl  formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Login i hasło uprawniają Klienta do logowania się.
8. Po zarejestrowaniu się w systemie www.pebble.com.pl  kżdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
9. Oferta www.pebble.com.pl jest dostępna tylko na terenie Polski.
10. Sklep sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, wyłącznie w opakowaniach przewidzianych przez producenta.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z oferty www.pebble.com.pl  należy dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  · aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  · prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  · włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
  · aktywny adres e-mail
  · aktywny numer telefonu komórkowego
  2. EVERECO TRADE Lucyna Górka  przesyła Klientom www.pebble.com.pl  opisane w niniejszym regulaminie e-maile oraz smsy będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji usługi oferowanej przez www.pebble.com.pl 
 1. III. Przetwarzanie danych Klienta
  1. Do prawidłowej rejestracji konta w sklepie www.pebble.com.pl  niezbędne jest:
  a. podanie aktywnego adresu e-mail,
  b. podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,
  c. zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.
  2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
  a. imię,
  b. nazwisko,
  c. dane adresowe,
  d. e-mail,
  e. numer telefonu komórkowego.
  3. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:
  a. wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
  b. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  c. informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  d.  treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
  5. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu przekazywania treści cyfrowych o poniższych funkcjonalnościach, takich jak:
  a. wysyłania jednorazowych kodów potwierdzających czynności na Koncie np. potwierdzenie zamówienia),
  b. informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  c. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  d. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  e. wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
  6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, zamawianie towaru w Sklepie nie wymaga rejestracji.
  7. EVERECO TRADE Lucyna Górka jako Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego www.pebble.com.pl  przetwarzane będą na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, dalej: Ustawa) w celu realizacji wybranych przez Klienta Usług www.pebble.com.pl , ponadto na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1, po uzyskaniu niezależnej zgody Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez www.pebble.com.pl 
  Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy.
  Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt
  EVERECO TRADE Lucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg, 

tel. 695-200-166, 

NIP 7471694448 

REGON532406687


e-mail: PEBBLEPOLSKA@GMAIL.COM
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z www.pebble.com.pl 

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień w Sklepie.
  1. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje treść cyfrową: e-mail potwierdzający treść zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
  2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
  5. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów PEBBLE zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:
  · nieodebrania przez Klienta dwóch kolejnych zamówień,
  · niedostępności towaru.
  7. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., PEBBLE skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
  8. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez PEBBLE, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
  9. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
  10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
  11. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  12. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.00-18.00.
  13. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i EVERECO TRADE Lucyna Górka umowy sprzedaży towaru.
 2. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
  4. PEBBLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. Do każdego zakupu dołączona jest faktura VAT. 
 3. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia:
  1. Sklep realizuje dostawy zamówień za pośrednictwem kurierów-wybór metody leży po stronie klienta.
  2. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.
  3. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź kłopotami po stronie dostarczyciela (kuriera).
  5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie LUB fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
  8. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.
  9. Szczegółowe warunki kosztów dostaw reguluje Cennik Usług PEBBLE.
  10. W momencie przekazania zamówionego towaru przez PEBBLE kurierowi, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.
  11. Zamówienie przekazane Firmie Kurierskiej zmienia swój status na „zrealizowane”.

VII. Formy płatności:
1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
· elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny), które są obsługiwane przez system firmy PŁATNOŚCI SHOPER.
· płatności za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka
2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Firmę Kurierską.
4. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza.

VIII. Odstąpienie od umowy zakupu
1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.pebble.com.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Można skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy- wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy , na adres mailowy lub telefonicznie.
3. PEBBLE przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. PEBBLE zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do PEBBLE) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PEBBLE-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. PEBBLE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. PEBBLE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient ma obowiązek zwrócić towar PEBBLE niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
9. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba PEBBLE wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. Postanowienia końcowe
  1. EVERECO TRADE Lucyna Górka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
  2. PEBBLE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu usług sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. PEBBLE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

Wyjaśnienia
1. dotyczące prawa odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (data dostawy).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować EVERECO TRADE Lucyna Górka o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) a my prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy; w przypadku odstąpienia wysłanego drogą elektroniczną na zwrotny adres poczty elektronicznej, w pozostałych przypadkach drogą pisemną na Państwa adres.


Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Państwu przysługiwać w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania kosmetyków, produktów higienicznych itp.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

PEBBLE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Adres: EVERECO TRADE Lucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl